Tingimused

Tingimused

xsmänguasjad.ee tingimused kehtivad kõigi ostuklientide suhtes võrdselt. xsmänguasjad.ee esindaja   Anvol (registrikood 10064863; aadress Madikse 7, 74117 Maardu linn) ja ostukliendi suhteid reguleerivad   Anvol koostatud alljärgnevad üldtingimused ja Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid, eelkõige võlaõigusseadus, tarbijakaitseseadus, kaubandusetegevuse seadus, infoühiskonna teenuse seadus, jäätmeseadus ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 524/2013 tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise kohta.

Tellimistingimused

 

1.      Tellimuse vormistamine ja jõustumine

1.1.Tellimus vormistatakse xsmänguasjad.ee internetipoest ostu sooritaja (edaspidi Ostja) ja xsmänguasjad.ee esindaja    Anvol (registrikood 10064863; aadress Madikse 7, 74117 Maardu linn; edaspidi ka Müüja) vahel. Tellimuse vormistamine on samaväärne Ostu-Müügilepingu sõlmimisega.

1.2.Ostja teeb tellimuse elektrooniliselt, lisades toote virtuaalsesse ostukorvi.

1.3.Tellimus vormistatakse hetkest kui Ostja klikib lingile „Esita tellimus" ja nõustub käesolevate Tingimustega.

1.4.Müüja edastab Ostjale sooritatud tellimuse arve e-mailile. Arved ja tellimused on nähtavad kliendile ka xsmänguasjad.ee kliendikeskkonnas, kui klient on loginud sisse oma kasutajatunnuse ja parooliga.

1.5.Tellimust täites soovitame olla tähelepanelik, et vältida ebatäpsusi andmetes ja tellitavate toodete kogustes. Ostja on vastutav oma tellimuskirja õigsuse ees.

1.6.Tellimus jõustub hetkest, kui arve järgi tasumisele kuuluv summa on laekunud   Anvol arvelduskontole.

2.      Hind

2.1.  Anvol e-poe kodulehel müüdavate toodete hinnad on Eurodes. Kõik hinnad sisaldavad 20%-ilist käibemaksu.

2.2.Kui Ostja sooritab ostu ja ostukorvi summa jääb alla 20 Euro, lisandub hinnale transpordi tasu 4,99 Eurot DPD kulleriga koju tellides, 2,99 Eurot tellides SmartPOSTi või Omniva pakiautomaati ning 3,99 €, kui tellitakse pakk Omnivaga postkontorisse ja 1,99 DPD Pickup (pakipood ja pakiautomaat). Erandjuhtudel (raskekaalulistel kaubal) võib tasu tõusta kuni 10 Euroni.

2.3.Kui Ostja sooritab ostu ja ostukorvi summa on üle 20 Euro, toimetatakse kaup Ostja poolt märgitud pakiautomaati, postkontorisse või DPD pakipunkti tasuta. Tellides kauba kulleriga koju lisandub ka üle 20 € ostudele transpordi tasu 4,99 Eurot.

2.4.Kui toode on suuremõõtmeline ja ei mahu pakiautomaati, on ainus transpordiviis kuller.

2.5.Kui ostukorvi summa on 100 Eurot või rohkem, on transport üle Eesti tasuta.

3.      Toodete eest tasumine

 3.1.Ostja tasub toodete eest vastavalt    Anvol poolt edastatud arvele kas pangalingi, ülekande või krediitkaardiga, lisaks on võimalik tasuda järelmaksuga. Müüja jätab endale õiguse tellimus ja arve tühistada, kui Ostja ei ole tasunud arvet hiljemalt 5 (viie) kalendripäeva jooksul.

 3.2.Toodete eest tasub Ostja   Anvol arveldusarvele arvel märgitud panka.

 3.3.Müüja vahendab xsmänguasjad.ee kaudu ostmisel Liisi järelmaksu teenust, mille kohta saate lähemalt vaadata www.xsmanguasjad.ee/liisi-jarelmaks

4.      Kauba kohaletoimetamine

 4.1.Kauba kohaletoimetamine ja tarneaeg laos olevatele kaupadele on maksimaalselt 5 tööpäeva (üldiselt läheb kaup teele 1-2 tööpäeva jooksul). Tarneaega hakatakse lugema tellimuse jõustumise hetkest, vt punkt 1.

 4.2.Tellitud kauba saadame teele DPD-ga, Itella SmartPOSTi või Omniva-ga.

 4.3.Vigaselt ja mitte selgelt märgitud sihtkoha aadressi mitte leidmisel vastutab kauba hilinemise eest Ostja.

 4.4.Kulleriga tellitud tooted antakse Ostjale üle koos saatelehega, millele Ostja on kohustatud alla kirjutama.

 4.5.Enne allakirjutamist soovitame Ostjal toodete pakend ja kogused üle kontrollida. Kui pakend või toode on transpordi käigus vigastatud, tuuakse see tagasi ja asendatakse uue, terve pakendi ja rikkumata tootega.

 4.6.Hilisemate pretensioonide korral pakendi või toote osas võtab Müüja kauba tagastamisel arvesse rikutud pakendi / rikutud toote väärtuse vähenemise.

5.      Toodete tagastamine ja tellimuse tühistamine

 5.1.Ostjal on õigus 14 päeva jooksul arvates kauba saamisest kaup mittesobivuse korral tagastada või vahetada kaup sama hinnaväärtusega mingi muu toote vastu. Tagastamiseks tuleb eelnevalt esitada Müüjale lepingust taganemise avaldus, mis on kättesaadav https://www.xsmanguasjad.ee/tagastamise-vorm  

 5.2.Kauba tagastab Ostja, teavitades sellest eelnevalt Müüjat.

 5.3.Kui tagastatud kauba pakend või kaup on rikutud, võtab Müüja arvesse rikutud pakendi / rikutud toote väärtuse vähenemise.

 5.4.Kauba tagastamisel on teatesse soovitav märkida arve number, Ostja nimi, arvelduskonto number ja kauba tagasisaatmise põhjus, et hõlbustada menetlemist ning tagada parema toote / teenuse osutamine.

 5.5.Tagasimakse sooritab Müüja 14 päeva jooksul taganemisavalduse saamisest, kuid mitte enne, kui Ostja on Müüjale tagastanud tellitud kauba. Ostjal on õigus taganemisõiguse kasutamise korral saada tagasi kõik tasud, sh kauba kättetoimetamise kulu (kui see lisandus tellimusele) ulatuses, milles puuduvad Müüjal pretensioonid. Kui Ostja ei ole teistsugust soovi avaldanud, tagastatakse raha samale pangakontole, millelt toimus tasumine.

 5.6.Kui Ostja on valinud kõige kallima tarneviisi, kompenseeritakse kättetoimetamiskulu ulatuses, mis vastab Müüja poolt pakutud soodsaimale antud kauba kättetoimetamiskohas.

 5.7.Kui tagastatud toode on rikutud ja selle põhjus ei ole tingitud OÜ-st Anvol ja kui toodet on Ostja poolt kasutatud mittesihipäraselt, on -l Anvol õigus tasaarveldada tekitatud kahju.

 5.8.Kui Ostja ei nõustu tasaarveldatud summaga, on Ostjal õigus taotleda kauba väärtuse vähenemise kindlakstegemisele sõltumatu ekspert. Sõltumatu eksperdi kulud maksab see pool, kelle seisukoht osutus põhjendamatuks.

 5.9.Kui tooteid tagastatakse osaliselt ja eelnevalt ei tasutud transporditasu (ost oli suurem kui 20 Eurot), peetakse tagastatud tootest kinni transporditasu vastavalt hinnakirjale ning proportsionaalselt tagastatud toodete arvule. Toodete vahetus on käsitletav uue tellimusena.

 5.10.        Tagastada ei saa kaupa, mis ei ole kõlblik tagastamiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on peale kohale toimetamist avatud (näiteks lutid, lutipudelid, hügieeni- ja kosmeetikatooted jne)

6.      Pretensiooni esitamise kord ja müügigarantii

 6.1.Ostja poolt esitatud pretensioonile annab Müüja kirjaliku vastuse hiljemalt 15 päeva jooksul. Kui Müüja vajab vastamiseks lisaaega, teatab ta sellest Ostjale, tuues ära viivituse põhjuse ning uue vastamise tähtaja.

 6.2.Müüja vastutab tarbijalemüügi puhul müüja asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul asja üleandmisest ostjale.

 6.3.Tarbijalemüügi puhul eeldatakse, et kuue kuu jooksul asja ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.

 6.4.Lisaks tarbija seadusest tulenevatele õigustele kehtib toodetele ka tootjagarantii (maaletooja). Garantii kasutamise tingimused on lisatud iga toote juurde, kui tootele on antud garantii.

 6.5.Tootja ei vastuta :

a) Ostja poolt rikutud toote halvenemise eest.

b) Toote mittesihipäraselt kasutamisest tingitud vigastuste/puuduste eest.

c) Toodete kasutusjuhendis märgitud hoolduse mittetegemisest tingitud vigastuste/puuduste eest.

 6.6.Toote nõuetele mitte vastavusest teatada e-postile epood@xsmänguasjad.ee või telefonile 611 9060. 

 6.7.Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Ostjal õigus nõuda toote parandamist, samuti toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada toode.

 6.8.Pretensiooni korral kannab tagastuskulu esimesel kuuel kuul Müüja ja ülejäänud 1,5 aasta jooksul Müüja vaid juhul, kui pretensioon on põhjendatud ning tootja puudus tuvastatud.

 6.9.Avastades toote mittesobivuse nõuetele, on Ostja kohustatud sellest teatama kahe kuu jooksul arvates puuduse tekkimisest. Toodet ei või puuduse ilmnemisel edasi kasutada.

7.      Kliendi andmete konfidentsiaalsus

 7.1.xsmänguasjad.ee kaudu ostu sooritamisel ja selle läbiviimise eesmärgil kogub Müüja Ostja kohta järgnevaid andmed: ees- ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-postiaadress. Andmeid töötleb OÜ Anvol, registrikood 10064863, aadress Madikse 7, 74117 Maardu linn.

 7.2.Kõiki OÜ-le Anvol teatavaks saanud Ostja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot ning OÜ Anvol lähtub isikuandmete käitlemisel isikuandmete seaduses sätestatud põhimõtetest.

 7.3.Müüjalt tellitud toote Ostjani toimetamiseks vajalikus ulatuses edastab Müüja isikuandmeid vastavalt vajadusele posti- või kullerteenust osutavale ettevõttele. Lisaks võib Müüja edastada Ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele, kes seaduse alusel töötlevad andmeid neile pandud ametikohustuse täitmiseks või Ostja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

8.      E-poe kasutamise piirangud

8.1. OÜ Anvol e-poe mitte sihtotstarbeline kasutamine ja saadud andmete (sh lehekülje sisu) kopeerimine, reprodutseerimine, muutmine, avaldamine ärilisel eesmärgil ilma Müüja kirjaliku nõusolekuta on keelatud.

8.2. Igasugune tegevus, millega võib kaasneda e-poe ülekoormamine või häired selle töös on keelatud ning Müüjale seeläbi tekitatud kahju kuulub sissenõudmisele. Nimetatud rikkumiste korral lõpetab Müüja vastavale isikule igasuguse edasise teenuse osutamise.

9.      Muud tingimused

9.1.OÜ Anvol ei vastuta Ostjale tekitatud kahju eest või kauba kohale toimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohale toomise viibimine on tingitud asjaolust, mida OÜ Anvol ei saanud mõjutada ning mille saabumist OÜ Anvol ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

9.2.  Anvol lahendab arusaamatused oma klientidega rahumeelselt ja läbirääkimiste teel.

9.3.Kui osapooled siiski ei leia sobivat lahendust, on mõlemal osapoolel õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse, tarbijavaidluste komisjoni või Harju Maakohtusse.

9.4.Müüja juhib Ostja tähelepanu internetipõhise vaidluste lahendamise platvormile (nn ODR platvorm) vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 524/2013 tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise kohta. Eelkõige on internetipõhine vaidluste lahendamise platvorm mõeldud piiriüleste vaidluste lahendamiseks, võimaldades tarbijast ostjal lihtsamalt leida konkreetse vaidluse lahendamiseks sobiv kohtuväline üksus kaupleja liikmesriigis. ODR platvorm on leitav: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Mänguasjad, mänguasjapood Laste mänguasjad e-pood Mänguasjapood, lastepood Lastekaubad, mänguasjade pood