Tingimused

Tingimused

XS Mänguasjad tingimused kehtivad kõigi ostuklientide suhtes võrdselt.

XS Mänguasjad  esindaja   Anvol (registrikood 10064863; aadress Kaldase tee 4, 74117 Maardu linn) ja ostukliendi suhteid reguleerivad   Anvol koostatud alljärgnevad üldtingimused ja Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid, eelkõige võlaõigusseadus, tarbijakaitseseadus, kaubandustegevuse seadus, infoühiskonna teenuse seadus, jäätmeseadus ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 524/2013 tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise kohta.

Tellimistingimused

 1.      Tellimuse vormistamine ja jõustumine

1.1.Tellimus vormistatakse XS Mänguasjad internetipoest ostu sooritaja (edaspidi Ostja) ja xsmanguasjad.ee esindaja    Anvol (registrikood 10064863; aadress Kaldase tee 4, 74117 Maardu linn; edaspidi ka Müüja) vahel. Tellimuse vormistamine on samaväärne Ostu-Müügilepingu sõlmimisega.
1.2.Ostja teeb tellimuse elektrooniliselt, lisades toote virtuaalsesse ostukorvi.
1.3.Tellimus vormistatakse hetkest kui Ostja klikib lingile „Esita tellimus" ja nõustub käesolevate Tingimustega.
1.4.Müüja edastab Ostjale sooritatud tellimuse eest arve e-mailile. Arved ja tellimused on nähtavad kliendile ka xsmanguasjad.ee kliendikeskkonnas, kui klient on loginud sisse oma kasutajatunnuse ja parooliga.
1.5.Tellimust täites soovitame olla tähelepanelik, et vältida ebatäpsusi andmetes ja tellitavate toodete kogustes. Ostja on vastutav oma tellimuskirja õigsuse eest.
1.6.Tellimus jõustub hetkest, kui arve järgi tasumisele kuuluv summa on laekunud   Anvol arvelduskontole.

 2.      Hind

2.1.  Anvol e-poe kodulehel müüdavate toodete hinnad on Eurodes. Kõik hinnad sisaldavad 20%-ilist käibemaksu.
2.2.Kui Ostja sooritab ostu ja ostukorvi summa jääb alla 30 Euro, lisandub hinnale transpordi tasu 3,99 Eurot DPD kulleriga koju tellides, 2,10 pakiautomaati ja 2,10 DPD Pickup punkti. 
2.3.Kui Ostja sooritab ostu ja ostukorvi summa on üle 30 Euro, toimetatakse kaup Ostja poolt märgitud pakiautomaati tasuta. 
2.4.Kui toode on suuremõõtmeline ja ei mahu pakiautomaati, on ainus transpordiviis kuller.

 3.      Toodete eest tasumine

3.1.Ostja tasub toodete eest vastavalt    Anvol poolt edastatud arvele kas pangalingi kaudu, ülekandega või krediitkaardiga, lisaks on võimalik tasuda järelmaksuga. Müüja jätab endale õiguse tellimus ja arve tühistada, kui Ostja ei ole tasunud arvet hiljemalt 5 (viie) kalendripäeva jooksul.
3.2.Toodete eest tasub Ostja   Anvol arveldusarvele arvel märgitud panka.
3.3.Müüja vahendab XS Mänguasjad  kaudu ostmisel Liisi järelmaksu teenust, mille kohta saate lähemalt vaadata www.xsmanguasjad.ee/liisi-jarelmaks.

 4.      Kauba kohaletoimetamine

4.1.Kauba kohaletoimetamine ja tarneaeg laos olevatele kaupadele on maksimaalselt 5 tööpäeva (üldiselt läheb kaup teele 1-2 tööpäeva jooksul). Tarneaega hakatakse lugema tellimuse jõustumise hetkest, vt punkt 1.
4.2.Tellitud kauba saadame teele DPD või Omniva-ga.
4.3.Vigaselt ja mitte selgelt märgitud sihtkoha aadressi mitte leidmisel vastutab kauba hilinemise eest Ostja.
4.4.Soovitame Ostjal toodete pakend ja kogused üle kontrollida. Kui pakend või toode on transpordi käigus vigastatud, tuleb see tagastada ja see asendatakse uue, terve pakendi ja rikkumata tootega.
4.5.Hilisemate pretensioonide korral pakendi või toote osas võtab Müüja kauba tagastamisel arvesse rikutud pakendi / rikutud toote väärtuse vähenemise.

 5.      Toodete tagastamine ja tellimuse tühistamine

5.1. Ostjal on õigus 14 päeva jooksul arvates kauba saamisest kaup mittesobivuse korral tagastada või vahetada kaup sama hinnaväärtusega mingi muu toote vastu.
5.1.1.Tagastamiseks tuleb eelnevalt esitada Müüjale lepingust taganemise avaldus, mis on kättesaadav veebiaadressil https://www.xsmanguasjad.ee/tagastamise-vorm kaudu.
5.1.2. Kaup tuleb tagastada esimesel võimalusel
5.2. Kauba tagastab Ostja, teavitades sellest eelnevalt Müüjat.
5.3. Kui tagastatud kauba pakend või kaup on rikutud, võtab Müüja arvesse rikutud pakendi / rikutud toote väärtuse vähenemise. v.a. juhul, kui tootega ei ole võimalik tutvuda pakendit kahjustamata.
5.4. Kauba tagastamisel on teatesse soovitav märkida arve number, Ostja nimi, arvelduskonto number ja kauba tagasisaatmise põhjus, et hõlbustada menetlemist ning tagada parema toote / teenuse osutamine.
5.5. Tagasimakse sooritab Müüja 14 päeva jooksul taganemisavalduse saamisest, kuid mitte enne, kui Müüja on tagastatud kauba kätte saanud. Ostjal on õigus taganemisõiguse kasutamise korral saada tagasi kõik tasud, ulatuses, milles puuduvad Müüjal pretensioonid, sh kauba kättetoimetamise kulu (kui see lisandus tellimusele). Kui Ostja ei ole teistsugust soovi avaldanud, tagastatakse raha samale pangakontole, millelt toimus tasumine.
5.6. Kui Ostja on valinud kõige kallima tarneviisi, kompenseeritakse kättetoimetamiskulu ulatuses, mis vastab Müüja poolt pakutud soodsaimale tasule antud kauba kättetoimetamiskohas.
5.7. Kui tagastatud toode on rikutud ja selle põhjus ei ole tingitud OÜ-st Anvol ja kui toodet on Ostja poolt kasutatud mittesihipäraselt, on OÜ-l Anvol õigus tasaarveldada tekitatud kahju.
5.8. Müüjal on õigus peeta kinni tagastatavast summast transpordikulu, mis kaasnes kauba Müüjale tagasisaatmisega Ostjast tuleneval põhjusel. Antud juhul on transpordikulu 4.-€
5.9. Kui Ostja ei nõustu tasaarveldatud summaga, on Ostjal õigus taotleda sõltumatu eksperdi kaasamist kauba väärtuse vähenemise kindlakstegemisele. Sõltumatu eksperdi kulud maksab see pool, kelle seisukoht osutus põhjendamatuks.
5.10. Kui tooteid tagastatakse osaliselt ja eelnevalt ei tasutud transporditasu (ost oli suurem kui 30 Eurot), peetakse tagastatud toote hinnast kinni transporditasu 4.-€
5.11. Tagastada ei saa kaupa, mis ei ole kõlblik tagastamiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on peale kohale toimetamist avatud (näiteks lutid, lutipudelid, hügieeni- ja kosmeetikatooted jne)

 6.      Pretensiooni esitamise kord ja müügigarantii

6.1.Ostja poolt esitatud pretensioonile annab Müüja kirjaliku vastuse hiljemalt 15 päeva jooksul. Kui Müüja vajab vastamiseks lisaaega, teatab ta sellest Ostjale, tuues ära viivituse põhjuse ning uue vastamise tähtaja.
6.2.Müüja vastutab tarbijale müügi puhul müüdud asja (toote) lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul asja üleandmisest ostjale.
6.3.Tarbijale müügi puhul eeldatakse, et kuue kuu jooksul asja ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.
6.4.Lisaks tarbija seadusest tulenevatele õigustele kehtib toodetele ka tootjagarantii (maaletooja). Garantii kasutamise tingimused on lisatud iga toote juurde, kui tootele on antud garantii.
6.5.Tootja ei vastuta :
 a) Ostja poolt rikutud toote halvenemise eest.
 b) Toote mittesihipärasest kasutamisest tingitud vigastuste/puuduste eest.
 c) Toodete kasutusjuhendis märgitud hoolduse mittetegemisest tingitud vigastuste/puuduste eest.
6.6.Toote nõuetele mitte vastavusest teatada e-postile epood@xsmanguasjad.ee või telefonile 611 9060.
6.7.Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Ostjal õigus nõuda toote parandamist, samuti toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada toode.
6.8.Pretensiooni korral kannab tagastuskulu esimesel kuuel kuul Müüja ja ülejäänud 1,5 aasta jooksul Müüja vaid juhul, kui pretensioon on põhjendatud ning tootja puudus tuvastatud.
6.9.Avastades toote mittesobivuse nõuetele, on Ostja kohustatud sellest teatama kahe kuu jooksul arvates puuduse tekkimisest. Toodet ei või puuduse ilmnemisel edasi kasutada.

7.      Ostja isikuandmete töötlemine

7.1. xsmanguasjad.ee kaudu ostu sooritamisel ja selle läbiviimise eesmärgil kogub Müüja Ostja kohta järgnevaid andmeid: ees- ja perekonnanimi, aadress (kullerteenuse kasutamisel), telefoninumber, e-postiaadress.
7.2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine on vajalik ostu-müügi lepingu sõlmimiseks Ostja ja OÜ Anvol vahel ning posti- või kullerteenuse pakkumiseks.
7.3. Andmete vastutav töötleja on OÜ Anvol, registrikood 10064863, aadress Kaldase tee 4, 74117 Maardu linn.
7.4. OÜ Anvol edastab Ostja isikuandmeid kolmandatele osapooltele juhul, kus edastamine on vajalik posti- või kulleriteenuse pakkumiseks. Posti- või kulleriteenuse pakkujate ja OÜ Anvol vahel on sõlmitud leping, mis tagab Ostja  isikuandmete turvalisuse ja töötlemise eesmärgipärasuse.
7.5. OÜ Anvol võib edastada Ostja isikuandmeid kolmandatele osapooltele ilma Ostja eelneva nõusolekuta ainult seaduses sätestatud juhtudel ja tingimustel.
7.6. Ostjal on õigus igal ajal pöörduda OÜ Anvol poole enda isikuandmetega tutvumiseks, isikuandmete uuendamiseks, töötlemise lõpetamiseks, andmete kustutamiseks ja teiste isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR) ja  isikuandmete kaitse seadusest tulenevate õiguste rakendamiseks.
7.7.Ostjal on õigus igal ajal tagasi võtta enda nõusolek isikuandmete töötlemiseks, kuid see ei mõjuta eelnevat isikuandmete töötlemist, mis põhines Ostja nõusolekul.
7.8. OÜ Anvol andmekaitseametnik on kättesaadav e-posti aadressil klient@anvol.eu. Andmekaitseametniku poole pöördumisel vastatakse Ostja päringule mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 30 päeva  jooksul alates e-kirja kättesaamisest.
7.9.Juhul, kui isikuandmete kogumise eesmärk on täidetud, kustutame liigsed isikuandmed järgnevalt:
  a. Kliendikaardi andmed 7 aasta möödumisel andmete kogumisest;
 b. E-poe kasutajakonto andmed 7  aasta möödumisel andmete kogumisest.
 c. Ostja isikuandmed kustutame 7. aasta möödumisel ostu sooritamisest.
7.10.   Ostjale jääb õigus esitada OÜ Anvol peale kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.
7.11.    Täpsema info isikuandmete töötlemise ja turvalisuse osas leiate OÜ Anvol Privaatsuspoliitikast .

 8.      Isikuandmete töötlemine otseturunduse eesmärgil
8.1. Ostjal on võimalik liituda OÜ Anvol otseturunduse pakkumistega.
8.2. Otseturunduskanalid hõlmavad endas SMS - sõnumeid, e-kirju ja tavaposti.
8.3. Ostja annab vabatahtlikult nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks otseturunduse eesmärgil.
8.4. Nõusoleku isikuandmete otseturunduse eesmärgil töötlemiseks annab Ostja vabatahtlikult e-poes kasutajaks registreerides; e-poes ostu sooritades; täites vajalikud väljad e-poe kodulehte külastades või täites kliendikaardi registreerimisvormil vajalikud väljad.
8.5.Ostjal on igal ajal õigus loobuda otseturunduse pakkumiste saamisest. Isikuandmete töötlemine otseturunduse eesmärgil lõpetatakse Ostja poolt isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasi võtmisega.
8.6.Ostjal on võimalus igal ajal otseturundusmaterjalidest loobuda, järgides vajalikke juhiseid, mis sisalduvad otseturundusmaterjalides.
8.7. Ostja võib igal ajal taotleda enda isikuandmete, mis on kogutud otseturunduse eesmärkidel,  kustutamist, uuendamist, töötlemise peatamist. Isikuandmete kustutamiseks, uuendamiseks või töötlemise peatamiseks peab Ostja saatma e-kirja andmekaitseametniku e-posti aadressile klient@anvol.eu või täites päringuvormi, mille leiate siit.
8.8. OÜ Anvol e-pood kasutab õigustatud huvi alusel infotehnoloogilisi lahendusi, mis võimaldavad Ostjale saata personaalseid pakkumisi. 

9.      Ostja isikuandmete edastamine

9.1. OÜ Anvol edastab Ostja isikuandmeid järgmistele kolmandatele osapooltele:
 a. Lepingu alusel veo - või kullerteenuse pakkujatele;
 b. Nõusoleku alusel otseturundusteenuse pakkujatele;
 c. Seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks raamatupidamisteenuse osutajale;
 d. Lepingu alusel infotehnoloogiliste teenuste pakkujatele.;
 e. Muudeks seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

 10.  Lõimitud ja vaikimisi andmekaitse

10.1.   Tagamaks Ostja isikuandmete kõrge kaitstus, võtab OÜ Anvol kasutusele kõik mõistlikud tehnilised ja organisatsioonilised meetmed, et tagada isikuandmete turvalisus.
10.2.   OÜ Anvol tagab, et kasutusel olevad infosüsteemid, muud tehnoloogiad ja organisatsioonisisesed töösüsteemid on üles ehitatud järgides asja- ja ajakohaseid turvameetmeid, mis on vajalikud isikuandmete turvaliseks töötlemiseks.
10.3.  Kõiki OÜ Anvol e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus kogutud Ostjate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritajal isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

 11.    Muud tingimused

11.1.  OÜ Anvol ei vastuta Ostjale tekitatud kahju eest või kauba kohale toimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohale toomise viibimine on tingitud asjaolust, mida OÜ Anvol ei saanud mõjutada ning mille saabumist OÜ Anvol ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).
11.2.  OÜ  Anvol lahendab arusaamatused oma klientidega rahumeelselt ja läbirääkimiste teel.
11.3.  Kui osapooled siiski ei leia sobivat lahendust, on mõlemal osapoolel õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse, tarbijavaidluste komisjoni või Harju Maakohtusse.
11.4.  Müüja juhib Ostja tähelepanu internetipõhise vaidluste lahendamise platvormile (nn ODR platvorm) vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 524/2013 tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise kohta. Eelkõige on internetipõhine vaidluste lahendamise platvorm mõeldud piiriüleste vaidluste lahendamiseks, võimaldades tarbijast ostjal lihtsamalt leida konkreetse vaidluse lahendamiseks sobiv kohtuväline üksus kaupleja liikmesriigis. ODR platvorm on leitav: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Mänguasjad, mänguasjapood Lastekaubad, mänguasjade pood Mänguasjapood, lastepood Lastekaubad, mänguasjade pood