Konkursi tingimused*:

Konkurss "XS Mänguasjad videoblogija 2020"

Konkursi korraldaja on Anvol OÜ ehk edaspidi läbi viija.

Kuidas osaleda: Tee tutvustav videoklipp, koos oma lapsega mänguasjast ja saada see e-postile: kampaania@xsmanguasjad.ee märksõnaga "Videoblogija".

Konkursi periood: 19.12.2019-19.01.2020.

Saates video konkursile, annate õiguse kasutada kõiki Teie poolt saadetud videoklippe konkursi läbiviija meediakanalites*, milleks on:

 

Võitjad ja auhinnad: "XS Mänguasjad Videoblogija 2020 "

konkursi võitjateks valitakse

1 kuni 3 last, võitja(d) avalikustatakse jaanuari lõpus 2020.

Võitjat(te)ks valitud laps(ed) saavad aasta jooksul kingituseks esimestena uued populaarsemad mänguasjad ja on kohustatud, oma vanemate abil tegema nende mänguasjade kohta tutvustavad videoklipid.

Võitjate toodetud videoklippe kasutab konkursi läbiviija edaspidi oma kõikides meediakanalites.

Täpsemad tingimused sõlmitakse konkursi läbiviija ja võitjaks valitud lastevanemate või nende seaduslike esindajate vahel.

Lähtudes privaatsuspoliitikast konkursile saadetud laste ja vanemate andmeid konkursi korraldaja ei väljasta kolmandatele osapooltele* ilma eelnevalt luba küsimata

Kolmandaks osapoolteks ei loeta* XS Mänguasjad poolt hallatavaid meediakanaleid

Konkursi auhindu ei asendata teist liiki auhindadega ega hüvitata rahas.

Konkursi võitjate on õigus igal ajal taganeda XS Mänguasjad Videoblogija tiitlist ilma, et sellega kaasneks mingeid kohustusi.